Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk grundlag

 

Visualisering af grundlag i Læring

Dagtilbudspolitik

Den samlede kerneopgave for læringsområdet i Hedensted Kommune er ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”.

I Hedensted kommune ønsker vi, at børn oplever at deres ideer, fantasier, meninger og oplevelser er betydningsfulde og inddrages. Alle børn har en stemme. Derfor er det afgørende, at dagtilbuddene tager udgangspunkt i et børneperspektiv. Børn skal opleve, at være aktivt deltagende i et demokrati.

Dagtilbudspolitikken bygger på dagtilbudsloven, kommunens værdier og Børne- og ungepolitikken. Til sammen viser de en fælles retning og udvikling for dagtilbudsområdet. Politikken er ikke en færdig opskrift på, hvordan det pædagogiske arbejde skal se ud, men en overordnet ramme, som med sin rummelighed og fleksibilitet giver plads til den mangfoldighed, der er i kommunens dagtilbud og lokalområder.

Hedensted Kommunes Dagtilbudspolitik står på Børne- og Ungepolitikkens fire pejlemærker samt ét pejlemærke, som er specifikt for dagtilbud. Pejlemærkerne sætter retningen og synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier. De fem pejlemærker er:

 1. Mod på livet og lyst til læring

 2. Fællesskaber: Gode steder at være og lære

 3. Forældre og andre betydningsfulde voksne gør en forskel

 4. Sundhed: Fysisk og mental

 5. Læringsmiljøer: Måden vi er sammen med børnene på

Læs Hedensted Kommunes dagtilbudspolitik

Tegning af familie

Børnesyn i Tørringinstitutionen

 • Alle børn har ret til at føle sig set, mødt og hørt og har brug for at føle sig inkluderet i fællesskabet.
 • Alle børn har ret til at møde anerkendende og omsorgsfulde professionelle voksne, der er gode og nærværende rollemodeller.
 • Alle børn har ret til tætte relationer og til gode muligheder for leg, læring og udvikling.
 • Alle børn har ret til at være den de er.
Tegning af børn

Udviklings-, dannelses- og læringssyn i Tørringinstitutionen

Vi ser læring som en proces, hvor børn tilegner sig viden og færdigheder gennem erfaringer, de gør sig ved at deltage og bidrage i samspil med andre.

Det enkelte barns udvikling, dannelse og læring forudsætter at:

 • Forældre og professionelle har samme mål for barnets udvikling, dannelse og læring og er gode rollemodeller.
 • Den daglige praksis tager udgangspunkt i de 3 læringsrum
  • Voksenskabt rum til væren, udvikling, dannelse og læring
  • Voksenstøttet rum til væren, udvikling, dannelse og læring
  • Leg og spontane oplevelser
 • Det legende barn udvikler sig, dannes og lærer i relationer med andre børn og voksne.
 • Udvikling, dannelse og læring finder sted, når barnets nærmeste udviklingszone udfordres.
 • Vi vægter væren frem for læren fordi barnet skal lære sig selv og sit eget værd at kende fordi det skaber tryghed for barnets udvikling og trivsel og barnets bliver bedre i stand til at udnytte sig eget unikke potentiale.
 • Alle situationer er læringssituationer
 • Læring finder sted når barnets nærmeste udviklingszone (NUZO) bliver udfordret.

 

Dokumenter

Pædagogisk Læreplan pr. 1. juli 2021

Shape Created with Sketch.