Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børnetal i Tørring Institutionerne

Tørring Børnehus er normeret til 69 børnehavebørn (3 - 6 år) og 24 vuggestuebørn (0 - 2 år). De fordeler sig med op til 23 børn på en børnehavegruppe og 12 børn på en vuggestuegruppe.

Vores to vuggestuegrupper er Solstuen og Skystuen. Børnene vil typisk starte i vores børnehave efter vuggestuetiden, men forældrene kan frit vælge børnehave i kommunen. Vi anbefaler at fortsætte i samme institution, som barnet kender i forvejen, medmindre andre behov er til stede.

Vores tre børnehavegrupper er Stjernestuen, Månestuen og Regnbuestuen. Der er to pædagoger og en pædagogmedhjælper/studerende tilknyttet hver stue. Periodevist har vi ekstra kræfter ind i form af støttepædagoger eller praktikanter.

Børnene starter i børnehave til den første i måneden inden den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Skolestartere starter i brobygning på Tørring Skole d. 1. april. Børn, der skal gå i andre skoler starter den dag, den pågældende skole har besluttet.

Vores børnetal svinger året igennem. I børnehaven er der flest børn lige op til 1. april, og færrest børn fra d. 1. april. I vuggestuen er det mere vilkårligt, hvor mange børn, der er indskreven til enhver tid. Vuggestuen kan også i perioder have op til 2 ekstra indskrevne børn. 

 

Myretuen er normeret til 50 børnehavebørn (3 - 6 år) og 12 vuggestuebørn (0 - 2 år). De fordeler sig med op til 25 børn på en børnehavegruppe og 12 børn på en vuggestuegruppe.

Vores vuggestuegruppe er Tusindfryd. Børnene vil typisk starte i vores børnehave efter vuggestuetiden, men forældrene kan frit vælge børnehave i kommunen.

Vores to børnehavegrupper er Valmuestuen og Morgenfruestuen. Der er to pædagoger og en pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper/studerende tilknyttet hver stue. Periodevist har vi ekstra kræfter ind i form af støttepædagoger eller praktikanter.

Børnene starter i børnehave til den første i måneden inden den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Skolestartere starter i brobygning på Tørring Skole d. 1. april. Børn, der skal gå i andre skoler starter den dag, den pågældende skole har besluttet.

Vores børnetal svinger året igennem. I børnehaven er der flest børn lige op til 1. april, og færrest børn fra d. 1. april. I vuggestuen er det mere vilkårligt, hvor mange børn, der er indskreven til enhver tid. Vuggestuen kan også i perioder have op til 1 ekstra indskreven barn.