Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Brobygning

Alle børn har brug for at der skabes sammenhæng i forbindelse med overgange.

Dagtilbud arbejder sammen med skolen om at forbinde de to arenaer i brobygningen. Målet er, at børnene får et godt kendskab til skolen og SFO’en – både de fysiske rammer, personale og børn. Det betyder at personalet, i både dagtilbud og skole, har fokus på at skabe sammenhæng mellem kultur og indhold de to steder. Men også at sikre, at det kendskab og den viden, der allerede er omkring barnet, bruges i barnets videre færd.

Det betyder, at vi i vores dagtilbud:

Sammenhæng fra børnehave til skole

I Tørring Børnehus og Myretuen er der stor fokus på en let og glidende overgang fra dagtilbud til skole. Den sidste tid i børnehaven er præget af forskellige tiltag, som er tilrettelagt Maxi gruppen som afholdes hver tirsdag. Her er førskole børnene samlet, og kan sammen med det faste personale forventningsafstemme, og høre om de forskellige krav skolen stiller. Løbene besøger børnene skolen sammen med de voksne, og får mulighed for at lære skolen at kende, og skabe trygge og genkendelige rammer inden skolestart. Maxigrupperne i Børnehuset og Myretuen mødes også i aktiviteter, så de kan lære hinanden at kende. Det giver tryghed og gensynsglæde over i skolen.

D. 1 april byder på brobygning og her bliver der sagt farvel til børnehaven, dog følger en voksen fra maxi gruppen med, og er sammen med børnene indtil de officielt starter i skolen i august.

Den primære pædagog har inden dette sørget for at få lavet overlevering, så skolen bedst muligt kan modtage og imødekomme børnene.